Ovplyvnenie pohlavia dieťatka

Chcete chlapčeka, alebo dievčatko?

Úspešný výber pohlavia dieťatka v 8 prípadoch z 10

Dostanete kalendár, kde bude na každý deň počas vypočítaného obdobia vyznačené pravdepodobné pohlavie dieťatka, splodeného v daný deň.

K počatiu dieťaťa si vyberiete niektorý z dátumov,  ktoré sú podľa fertilného biorytmu plodné. (Čo je fertilný biorytmus?)

Ak v čase počatia prevažuje mužský biorytmus, s veľkou pravdepodobnosťou sa narodí chlapec. Ak ženský, bude to dievča. Inak by k styku malo dôjsť len  v prirodzene neplodné dni, ktoré budete taktiež mať vyznačené, až pokiaľ sa bezpečne potvrdí tehotenstvo.

Za predpokladu, že sa partnerom podarí dodržať v návode uvedené podmienky, úspešnosť pri výbere
pohlavia býva  75 – 80%.  To je 7 až 8 úspešných prípadov z desiatich.

Nikto seriózny vám pri prirodzených metódach nemôže sľúbiť vyššiu úspešnosť.