Biorytmická metóda a fertilný biorytmus

Biorytmickou metódou k prirodzenému otehotneniu a výberu pohlavia dieťatka.

Biorytmická metóda podpory plodnosti.

Klasická teória hovorí, že žena má plodné dni iba počas tzv. ovulácie, čo je uvoľnenie zrelého vajíčka z vaječníkov. To nastáva v polovici cyklu, teda na 14. -15. deň od začiatku menštruácie. Ženy, ktoré chcú mať dieťa, sa snažia určiť termín ovulácie čo najpresnejšie, či už na základe merania bazálnej teploty alebo hormonálnym testom.

Je to však naozaj tak? Je ovulácia skutočne to pravé obdobie, kedy je ženský organizmus najlepšie pripravený na otehotnenie?

 Učebnicová teória nevie vysvetliť, ako je možné, že niektoré ženy otehotnejú aj vtedy, keď k styku dôjde mimo ovulácie. Napríklad počas menštruácie.

Prvý, kto upozornil na fakt, že s klasickou teóriou plodnosti nie je niečo v poriadku, bol v 50-tych rokoch lekár zo Slovenska. Na základe niekoľko tisíc doložených prípadov ukázal, že ovulácia je síce dôležitý, no nie vždy ten rozhodujúci termín pre otehotnenie. Funguje tu aj iný, na menštruačnom cykle nezávislý mechanizmus. Veľký význam sa v minulosti prisudzoval mesiacu. Teórie založené na lunárnych fázach, vychádzali z tvrdení astrológie. Dokonca sa na základe polohy mesiaca v astrologických znameniach pokúšali určovať pohlavie dieťaťa. Práve astrologické pozadie zabránilo mnohým vedcom, aby takéto teórie akceptovali.

V skutočnosti tu nejde o nijaký vplyv mesiaca, astrologický výpočet plodných dní založený len na pozícii luny, môže viesť k nesprávnym výsledkom!

Čo je to biorytmus? Grécke slovo bios značí život, rhytmos je pravidelný pohyb. Ide tu teda o proces v živom organizme odohrávajúci sa v pravidelných intervaloch.

Ľudia pri poznávaní života dlho ignorovali faktor času. Chronobiológia, jedno z nových odvetví modernej biológie, sa snaží túto medzeru vyplniť. Náuka o biorytmoch bola súčasťou tisícročia starej tradičnej čínskej medicíny. Naša západná veda však zobrala tieto poznatky na vedomie len nedávno.

Zakladateľom teórie biorytmov bol nemecký lekár Wilhelm Fliess. Inšpiráciou mu boli práve profily menštruačného cyklu. Fliess si všimol, že sa ťažkosti jeho pacientov periodicky opakujú. Časom vysledoval dva pozorovateľné rytmy tzv. „ mužský“ s periódou 23 dní a „ženský“ v trvaní 28 dní. Nezávisle od neho k podobným záverom dospel na začiatku 20. storočia aj rakúsky profesor Herman Swoboda.

Mužský rytmus ovplyvňuje odolnosť organizmu voči ochoreniam a fyzickej námahe, hojivé procesy v tkanivách, a schopnosť regenerácie. Ženský sa prejavuje hormonálnymi zmenami, odráža sa na výkyvoch nálad a emocionálnej stabilite. Priebeh biorytmov si môžeme znázorniť graficky, v podobe sínusových kriviek.

Obrázok grafu

Zobrazenie fertilného biorytmu
Fertilný biorytmus

Dýchanie, striedanie  bdenia a spánku, či pulz vášho srdca, to všetko má základ v periodicky sa opakujúcich javoch – biorytme.
Môžeme smelo povedať, že život sám je založený na mnohých, vzájomne sa prelínajúcich biorytmoch.

Nás však predovšetkým zaujíma,
ako biorytmus ovplyvňuje plodnosť

Je možné zostaviť krivku, ktorá ukazuje kedy má žena najlepšiu šancu otehotnieť?

Na základe stoviek a tisícov prípadov z praxe možno povedať – áno. A čo je zaujímavé a prekvapujúce, táto krivka plodných dní je zdanlivo nezávislá na menštruačnom cykle!

Žena je najplodnejšia vtedy, keď u nej vrcholí fertilný biorytmus, bez ohľadu na fázu menštruácie.

Výpočet plodných dní podľa biorytmickej metódy možno chápať ako grafické vyjadrenie pravdepodobnosti, že v daný deň dôjde k počatiu.

Inak povedané, môžete mať práve ovuláciu, ale ak sa v tej dobe krivka fertilného biorytmu bude nachádzať v zápornej fáze, alebo bude práve klesať, pravdepodobnosť že otehotniete je pomerne malá.

Čo myslíte, kedy je lepšie vložiť zárodok pri pokuse o umelé oplodnenie? Keď fertilný biorytmus stúpa, alebo práve klesá, či je dokonca v mínuse? Odpoveď vám už azda môže byť známa. Viac o využití výpočtu plodných dní pri umelom oplodnení sa môžete dozvedieť na stránke najčastejšie kladené otázky. Častou príčinou problémov s plodnosťou aj u inak zdravých párov, u ktorých lekárske vyšetrenia žiadnu zjavnú príčinu nenašli, je práve nesúlad fertilného biorytmu s termínom ovulácie.

V súčasnosti ešte nevieme, prečo to tak je. Možno ide o rudiment – pozostatok z histórie vývoja života, kedy tento mechanizmus plnil nejakú dôležitú funkciu.

Fertilný cyklus (z latinského slova fertilitas – plodnosť), sa opakuje v pravidelných intervaloch s trvaním približne 29,5 dňa. Ak poznáme čas narodenia a termín poslednej menštruácie, vieme určiť okamih vyvrcholenia tohto cyklu a pre ženu najplodnejšie obdobie, s presnosťou na niekoľko minút.

Ako môžeme tento poznatok využiť? Záleží samozrejme od účelu, pre ktorý sa rozhodnete.