Obchodné podmienky

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Gnostik centrum
Marián Kováčik
Pavla Mudroňa 2
955 01 Topoľčany
Slovensko

telefón: +421 903 466 084
mail: gnostik@centrum.sk
IČO: 37768026
DIČ: 1034942733

Zapísaný v živnostenskom registri č, ŽO-2002/04064-1

Ochrana osobných údajov:

Odoslaním objednávky vyjadrujete súhlas zo spracovaním osobných údajov pre potreby konkrétnej služby.
Informácie, ktoré nám zašlete prostredníctvom objednávkového formulára, či telefonicky, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby. Nebudú zo strany Gnostik centra vedome poskytnuté nezainteresovaným tretím osobám, ani inak komerčne využívané.

Spôsob objednania a dodanie:

Výpočet biorytmickej metódy  na 18 mesiacov, spolu s návodom si môžete objednať  vyplnením a odoslaním objednávkového formulára alebo  telefonicky, na tel. 0903 466 084.
Gnostik centrum nerobí výpočty spätne, od aktuálneho mesiaca dozadu.
Výpočet vám bude  doručený na základe spôsobu dodania ktorý ste zvolili v objednávke:
– poštou na dobierku  za cenu  24,90 € / alebo ekvivalentnej čiastky v cudzej mene podľa aktuálneho kurzu  + poštovné, najneskôr do 10 dní od dátumu objednania.

V prípade platby prevodom na účet Gnostik centra, alebo prostredníctvom kreditnej karty a platobného portálu, vám výpočet s návodom a faktúrou pošleme vo formáte PDF na  mail uvedený vo vašej objednávke, najneskôr do 5 dní po obdržaní platby na účte Gnostik centra.

Objednávajúci:
–         Správne vyplní a odošle objednávkový formulár.
–         Zaplatí za objednaný výpočet dojednanú cenu.
–         Prevezme objednaný výpočet

Gnostik centrum: (dodávateľ)
–       Dodá správny výpočet  na základe objednávky, v dohodnutej cene.
–       Odošle výpočet v dohodnutej lehote.
–       Vystaví a priloží faktúru ako daňový doklad.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť:

–    Za oneskorené dodanie objednaného výpočtu zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou, alebo nepredvídaným zlyhaním elektronickej komunikácie.
(Mylné zaradenie medzi spam, na strane poskytovateľa e-mailových služieb, vymazanie e-mailu, zánik alebo nedostupnosť e-mail účtu objednávateľa, a pod.)
–    Poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou.
–    Prípadné nedodanie výpočtu, ku ktorému došlo  v dôsledku obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

  • Výpočet podľa biorytmickej metódy nenahrádza iné formy terapie, alebo lekárskeho ošetrenia, ak sú potrebné.

–    S biorytmickou metódou kontroly plodnosti sa vám do rúk dostáva pomôcka, ktorá pri správnom použití, môže výrazne napomôcť zvýšiť šancu otehotnieť, alebo mať dieťa želaného pohlavia, či vyhnúť sa  neželanej ťarchavosti.
–    Rovnako ako pri aplikovaní ktorejkoľvek inej metódy na živý organizmus, aj tu však možno hovoriť len o významnom zvýšení pravdepodobnosti.
Preto vám nemôžeme poskytnúť na vami požadovaný výsledok absolútnu záruku

–    Ak by ste boli náhodou výnimkou, nevznikajú vám tým voči dodávateľovi nijaké nároky.

Zrušenie objednávky:

Je možné  jedine pred odoslaním výpočtu, najneskôr do 24 hodín po odoslaní objednávky.  Zrušenie objednávky prosím oznámte  emailom na gnostik@centrum.sk
Zrušenie objednávky po tomto termíne a po odoslaní výpočtu, už zo strany Gnostik centra nemusí byť akceptované.

Reklamácie sú vybavované:

–     Telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na telefónnom čísle 0903 466 084
–     Mailom na: gnostik@centrum.sk

Odstúpenie od zmluvy:

Podobne  ako v prípade predaja kníh alebo hudobnín, ani pri výpočte biorytmickej metódy nie je možné objednávateľovi už odoslaný výpočet zaslať späť, a požadovať vrátenie zaplatených peňazí.
Zrušiť objednávku a odstúpiť od zmluvy možno len pred samotným odoslaním výpočtu, v termíne uvedenom v týchto dodacích podmienkach.

Orgán dozoru:

Okresný úrad Topoľčany – Odbor živnostenského podnikania
Nám. Ľ. Štúra 1738
955 40 Topoľčany
telefón: 038 / 543 33 08 – 9